Whatzap

Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (QS Muhammad : 7).

Cara Memakmurkan Masjid

Yang akan memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang-orang yang beriman
kepada Allah dan dihari kemudian, mendirikan shalat, membayar zakat dan
tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah
orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat
petunjuk.(Al-Qur''an Surat At Taubah ayat 18).Masjid


merupakan salah satu sarana yang penting untuk pembinaan umat islam
yang sekaligus juga untuk mengagungkan nama Allah swt. Masalah
pembangunan masjid telah mendapat perhatian yang sangat besar oleh
Rasulullah saw sendiri, sehingga saat beliau singgah di kota Quba
sewaktu dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dengan
dibantu oleh sahabat-sahabatnya, beliau mendirikan sebuah masjid yang
dinamai Masjid Quba. Juga ketika Rasulullah saw sampai di kota Madinah,
beliau mendirikan Masjid Nabawi. Sebagai orang islam,
seharusnya kita memiliki perhatian dan cinta yang besar kepada masjid
sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw diatas. Kecintaan yang
besar kepada masjid ini akan membuat kita memiliki rasa tanggung jawab
yang besar terhadap usaha untuk memakmurkan masjid. Rasa cinta kepada
masjid ini bisa kita wujutkan sebagaimana kalau kita cinta kepada
kekasih ataupun sesuatu (rumah sendiri misalnya). Pewujudan cinta
kepada masjid ini bisa kita tempuh dengan cara memakmurkan masjid
diantaranya:1. SELALU MERASA RINDU KEPADA MASJID.Rasa
cinta seseorang pada sesuatu biasanya membuat seseorang merasa rindu
pada sesuatu itu kerana memang hatinya telah terikat dan terpaut
kepadanya. Kerana itu, kecintaan kita kepada masjid seharusnya membuat
hati kita terpaut kepadanya sejak kita keluar dari masjid hingga
kembali lagi ke masjid. Bilamana seseorang telah memiliki
ikatan hati yang begitu kuat dengan masjid, maka dia akan menjadi salah
satu kelompok orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah di akhirat,
seperti sabda Rasulullah Saw yang ertinya: "Ada
tujuh golongan orang yang akan dinaungi Allah yang pada hari itu tidak
ada naungan kecuali dari Allah: Seseorang yang hatinya selalu terpaut
dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya" (HR. Bukhari dan Muslim).Bilamana
hati seseorang telah memiliki rasa cinta dan terpaut kepada masjid,
maka pewujudan dan pembinaan diri yang dilakukan untuk memakmurkan
masjid akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap seluruh
aktivitasnya di luar masjid.2. RAJIN MENDATANGI MASJIDKhusus
kepada kaum laki-laki, diharapkan agar rajin mendatangi masjid untuk
melakukan solat lima waktu yang lebih utama dilaksanakan secara
berjamaah di masjid. Disamping untuk melaksanakan solat berjamaah,
kedatangan seorang muslim ke masjid juga untuk memakmurkan masjid
dengan melakukan berbagai aktiviti lainnya yang bermanfaat bagi dia
sendiri, keluarga dan masyarakatnya islam lainnya. Kedatangan
seorang muslim ke masjid guna memakmurkannya, maka kita tidak meragukan
lagi tentang keimanannya, Rasulullah Saw bersabda yang ertinya: "Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman" (HR. Tirmidzi dari Abu Sa''id Al Khudri).3. MENGHORMATI MASJIDAda banyak hal yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan penghormatan kita kepada masjid.Pertama,
melaksanakan Solat Tahiyyatul Masjid ketika memasukinya masjid.
Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "Apabila salah seorang diantara
kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia solat dua rakaat sebelum
duduk" (HR. Jamaah dari Abu Qatadah).Kedua,
tidak menyalah gunakanan masjid. Masjid merupakan sarana untuk
mengagungkan Allah S.W.T dengan segala aktiviti yang tidak bertentangan
dengan segala ketentuan-Nya. Kerana itu kalau kita cinta kepada masjid,
jangan sampai masjid itu digunakan untuk hal-hal yang memang tidak
dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya, menggunakan masjid untuk
tempat berseteru, bertengkar atau melakukan jual beli di masjid,
larangan ini terdapat dalam hadits yang artinya: "Apkamu melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya:
semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan kamu" (HR. Nasa''I dan Tirmidzi).Ketiga,
membersihkan dan menjaga masjid. Kecintaan kita terhadap masjid juga
harus kita tunjukan dengan cara menjaga masjid agar selalu terpelihara
fungsi dan kegunaanya. Kita sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan
dan memelihara masjid terutama disetiap ruangan ibadat ini, termasuk
ruangan ditempat wuduk atau tandas agar selalu terjaga mempunyai aroma
yang menyegarkan(tidak memberikan aroma yang tidak sedap).Membuang segala kotoran dari dalam masjid, Rasulullah Saw bersabda yang ertinya: "Dihadapkan
padaku semua pahala yang diperbuat umatku, sampai-sampai kepada satu
kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam masjid" (HR. Abu Daud, Tirmdizi dari Anas ra).Hadists yang memerintahkan kaum muslimin untuk membersihkan masjid juga dari Aisyah ra, ertinya: "Rasulullah Saw memerintahkan membangun masjid di kampung dan membersihkan serta memberinya wangi-wangian" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).Jangan datang ke masjid dengan bau-bau yang tidak menyedapkan. Rasulullah Saw bersabda yang ertinya: "Barangsiapa
yang datang ke masjid dengan bau-bau yang tidak menyedapkan, maka
janganlah sekali-kali mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa
terganggu oleh apa-apa yang mengganggu manusia." (HR. Ahmad dan Bukhari dan Jabir ra).Untuk
menciptakan suasana masjid agar selalu terasa nyaman, disamping harus
dijaga kebersihanya (lantainya dipakirkan, karpetnya divacuum kerana
debu), juga sinar terang dan bau udara masjid harus dijaga sebaik
mungkin. Jemaah dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat
mengotorinya, misalnya membuang sisa makanan sembarangan dan juga
dilarang merokok di dalam masjid.4. BERSEDIA BERKORBAN UNTUK MASJIDSetelah masjid didirikan, masjid perlu dibina dan dikembangkan agar tetap berfungsi
sebagai tempat untuk tempat beribadat, menyebarkan dakwah dan
pendidikan. Untuk memakmurkan masjid sebagaimana yang dikehendaki
mestinya, diperlukan pengorbanan yang sangat besar, baik pengorbanan
harta, tenaga, waktu, dan ketrampilan seseorang demi untuk mengagungkan
rumah Allah ini. Sewaktu Rasulullah saw membangun masjid,
beliau telah menunjukkan pengorbanannya yang besar. Dengan tenaga yang
dimiliki misalnya, beliau membawa batu bata sendiri sewaktu membangun
masjid. Sehingga para sahabat yang melihat Rasulullah saw yang sangat
letih, bertambah semangat untuk membantu Rasulullah membangun masjid.Sehubungan
itu, masjid merupakan salah satu yang penting untuk pembinaan umat
islam, maka disamping tempat untuk beribadat dan dakwah, tempat diskusi
tentang agama dan musyawarah, tempat mengajar anak-anak tentang islam
dan tempat menuntut ilmu islam, maka tempat ibadah ini juga boleh
digunakan untuk saling membantu diantara umat islam dibidang sosial dan
ekonomi. Sebagai contoh dari Rasulullah saw yang boleh kita tiru dalam
kehidupan kita sehari-hari, sewaktu ada sahabat jama''ah masjid
mengalami kesulitan ekonomi, beliau korbankan hartanya untuk membantu
sahabat itu hingga kesulitannya dapat diatasi.Dari huraian di
atas, menjadi jelas bagi kita bahawa, masjid merupakan tempat yang
harus kita cintai dengan cara memakmurkan masjid. Oleh kerana itu,
perhatian kita kepada masjid harus selalu kita tingkatkan dari waktu ke
waktu agar masjid kita tetap berfungsi sebagai rumah Allah, selalu
ramai didatangi orang untuk beribadat, selalu terpelihara kebersihannya
dan selalu terjaga kemulianya. Amin!

1 komentar:

abdullah_mat smansa gtg mengatakan...

Ok selamat belajar didunia maya n selamat menyonsong pembelajaran matematika masa depan..good luck

Posting Komentar